بایگانی/آرشیو برچسب ها : مصطلحات تاریخی

ادبیات عصر لاله؛ ورود ادبیات دیوانی به حیات اجتماعی و انفصال از سنن ایرانی

پایگاه مطالعات عثمانی: دوران لاله که دوره‌ای کوتاه اما پرتحرک در تحول زیست روزمره، هنرهای زیبا، علم و فناوری در عثمانی بود در حوزه ادبیات نیز تاثیراتی به همراه داشت. در اشعار شعرای این دوره ترابط میان شعر و حیات اجتماعی در مقایسه با آثار شاعران دیوانی پیش از آن …

بیشتر بخوانید »

عصر لاله، از تحول در سبک زندگی عثمانی تا نقش تبریز در توقف آن

پایگاه مطالعات عثمانی: در میان منابع تاریخی قرن هجده عثمانی دوره ای با عنوان دوران یا عصر لاله وجود ندارد. نخستین بار یحیی کمال بایاتلی است که با سخن گفتن از پرورش گسترده لاله در منطقه تنگه بوسفور و خلیج استانبول در دوره صلح بلند مدتی که پس از امضای …

بیشتر بخوانید »

نقش تحولات تاریخی بر روند حرکت‌های علمی در امپراطوری عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: با آنکه منابع و مأخذ متعددی در پیرامون تاریخ امپراطوری عثمانی به قلم‌ آمده و پارهـ‌ای از آنان به فارسی هم ترجمه گردیده، اما در زمینه حرکتهای‌ علمی در آن‌ امپراطوری‌ اشـارت‌ مبسوطی نداشته‌اند.حکومت دیـرپای عـثمانی بر چگونگی روند جریانات علمی و فرهنگی تأثیر بسزائی داشته است.بدون …

بیشتر بخوانید »

کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: نظام تیمار پایه و اساس دستگاه اداری، نظامی و مالی امپراتوری عثمانی را تشکیل می داد. گسترش و اهمیت اقطاع در دولت عثمانی از آن جا پیداست که بیشتر متصرفات آنان در سرزمین های اروپایی و عربی در اقطاع امرا و سرداران قرار می گرفت . در …

بیشتر بخوانید »

تشکیل عساکر منصوره محمدیه و تأثیر آن بر دولت عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: عساکر منصوره محمدیه نام ارتشی است که بعد از انحلال نیروهای ویژه ینی چری تحت پیشامد فرخنده* در سال ۱۸۲۶ توسط سلطان محمود دوم تشکیل شد. نام محمدیه برای کاهش واکنش متدینین اضافه شد. آقا حسین پاشا یکی از فرماندهان سابق ینی چری‌، به عنوان فرمانده کل …

بیشتر بخوانید »

ماجرای بایگانی در عثمانی؛ از آغاز تا امروز

پایگاه مطالعات عثمانی: هم از روی  دستورات مربوط به تنظیم سوابق و اسناد به شکل یک دفتر و هم از طریق نحوه تهیه اسناد و دقت صرف شده در حفظ و نگهداری آن‌ها که تا به امروز باقی مانده‌اند، می‌توان فهمید که در امپراتوری عثمانی از زمان تأسیس آن اراده …

بیشتر بخوانید »

نخستین کانون عثمانی‌پژوهی در ترکیه: انجمن تاریخ عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: انجمن تاریخ عثمانی با هدف پژوهش علمی در حوزه تاریخ امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۰۹ تشکیل شد. این انجمن در دوران مشروطیت دوم به منظور شعور آگاهی ملی به مردم مطابق با تفاهم سیاسی جدید و ایجاد عشق به وطن ایجاد شده است. با همین هدف ابتدا …

بیشتر بخوانید »

قاضی‌عسکر، حلقه وصل حاکمیت، علما و نظامیان

پایگاه مطالعات عثمانی: در ادامه معرفی نهادهای حاکمیتی در امپراطوری عثمانی این بار به معرفی “قاضی عسکر” می‌پردازیم. قاضی‌عسکر، قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های بین نظامیان در تاریخ اسلام، عضو دیوان همایون در عثمانی و مسئول تشکیلات قضایی و آموزشی بوده است. از کلمات قاضی و عسکر تشکیل شده …

بیشتر بخوانید »

نقش ناسیونالیسم در فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول

پایگاه مطالعات عثمانی: فروپاشی امپراتوری عثمانی، بدون تردید از مهم ترین و تاثیرگذارترین حوادث سیاسی جهان اسلام در قرن بیستم م/چهاردهم ه.ق به شمار می رود. انعکاس تاثیرات این واقعه در قرن حاضر و مخصوصا سالهای اخیر نیز دیدهمی شود. عوامل مهمی در این فروپاشی نقش داشتند، سال های درازی …

بیشتر بخوانید »

آرم امپراتوری عثمانی و اسرار پنهان در آن

پایگاه مطالعات عثمانی: آرم‌ها در طول تاریخ از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند و به عنوان یکی از دستمایه‌های مطالعات تاریخی همواره مورد توجه بوده اند. در این نوشته کوتاه به بررسی اجمالی نمادهای به کار رفته در آرم امپراتوری عثمانی خواهیم پرداخت. نمادگرایی در حکومت‌های ترکی شواهد نشان می‌دهد، …

بیشتر بخوانید »