مولتی مدیا

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۹)؛ عُزّال پیشرو

پایگاه مطالعات عثمانی، در ادامه معرفی آهنگ‌هایی که توسط سلاطین عثمانی آهنگسازی شده است پس از معرفی قطعاتی از سلطان عبدالعزیز، سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم عثمانی؛ این بار نیز آهنگ عُزّال پیشرو (Uzzal Peşrev) را که ساخته سلطان مراد چهارم عثمانی است تقدیم همراهان پایگاه مطالعات عثمانی …

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۸)؛ حصار بوسه

پایگاه مطالعات عثمانی، در ادامه معرفی آهنگ‌هایی که توسط سلاطین عثمانی آهنگسازی شده است پس از معرفی قطعاتی از سلطان عبدالعزیز و سلطان سلیم سوم عثمانی؛ این بار نیز نغمه ای در مقام حصار بوسه (Hisarbuselik Şarkı) را که ساخته سلطان محمود دوم عثمانی است تقدیم همراهان پایگاه مطالعات عثمانی …

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۷)؛ نغمه ماهور

پایگاه مطالعات عثمانی، در ادامه معرفی آهنگ‌هایی که توسط سلاطین عثمانی آهنگسازی شده است پس از معرفی قطعاتی از سلطان عبدالعزیز و سلطان سلیم سوم عثمانی؛ این بار نیز نغمه ماهور (Mahur Şarkı) را که ساخته سلطان محمود دوم عثمانی است تقدیم همراهان پایگاه مطالعات عثمانی می‌کنیم.  

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۶)؛ سماع ساز پسندیده

سلیم سوم

پایگاه مطالعات عثمانی، در ادامه معرفی آهنگ‌هایی که توسط سلاطین عثمانی آهنگسازی شده است پس از معرفی چهار قطعه از سلطان عبدالعزیز عثمانی؛ این بار نیز قطعه سماع ساز پسندیده (PESENDİDE SAZ SEMAİSİ) را که ساخته سلطان سلیم سوم عثمانی است تقدیم همراهان پایگاه مطالعات عثمانی می‌کنیم.  

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۵)؛ نغمه هُزّام

سلیم سوم

پایگاه مطالعات عثمانی، در ادامه معرفی آهنگ‌هایی که توسط سلاطین عثمانی آهنگسازی شده است پس از معرفی چهار قطعه از سلطان عبدالعزیز عثمانی؛ این بار نیز قطعه نغمه هزام (Hüzzam Şarkı) را که ساخته سلطان سلیم سوم عثمانی است تقدیم همراهان پایگاه مطالعات عثمانی می‌کنیم. متن شعر آهنگ: Gönül verdim …

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۴)؛ سیرتو حجازی

سلطان عبدالعزیز

پایگاه مطالعات عثمانی، در ادامه معرفی آهنگ‌هایی که توسط سلاطین عثمانی آهنگسازی شده است؛ در این بخش نیز قطعه “سیرتو حجازی” (Hicaz Sirto) را که ساخته سلطان عبدالعزیز عثمانی است تقدیم همراهان پایگاه مطالعات عثمانی می‌کنیم.  

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۳)؛ پولکای سلطانی

سلطان عبدالعزیز

پایگاه مطالعات عثمانی، در ادامه معرفی آهنگ‌هایی که توسط سلاطین عثمانی آهنگسازی شده است؛ در این بخش نیز قطعه “پولکای سلطانی” (SULTAN’IN POLKASI) را که ساخته سلطان عبدالعزیز عثمانی است تقدیم همراهان پایگاه مطالعات عثمانی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۲)؛ والس دعوت

سلطان عبدالعزیز

پایگاه مطالعات عثمانی: تعدادی از پادشاهان عثمانی علاوه بر سیاست‌ورزی در حوزه موسیقی نیز تبحر داشتند که این علاقمندی آنها بیشتر با آهنگسازی بروز یافته است. از میان این سلطان مشهورترین آنها سلطان عبدالعزیز است که یکی از آثار او را می‌شنوید. والس دعوت یکی از مشهورترین آثار سلطان عبدالعزیز …

بیشتر بخوانید »

مجموعه آهنگ‌های سلاطین عثمانی (۱)؛ نغمه گوندول

سلطان عبدالعزیز

پایگاه مطالعات عثمانی: تعدادی از پادشاهان عثمانی علاوه بر سیاست‌ورزی در حوزه موسیقی نیز تبحر داشتند که این علاقمندی آنها بیشتر با آهنگسازی بروز یافته است. از میان این سلطان مشهورترین آنها سلطان عبدالعزیز است که یکی از آثار او را می‌شنوید. نغمه گوندول یکی از مشهورترین آثار سلطان عبدالزیز …

بیشتر بخوانید »