بایگانی/آرشیو برچسب ها : روسیه

زمینه های طرح مسأله وحدت اسلامی در ایران قاجاری و امپراتوری عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: دستیابی و تحقق امت واحده در جهان اسلام، نیازمند شناخت زمینه‌های تاریخی و استفاده از تجربه‌های تلخ و شیرین این مسأله در اعصار گذشته است؛ از این رو، نگارنده به بررسی وضعیت دو کشور بزرگ یعنی ایران و عثمانی که در تعمیق ناهمسازگری‌های جهان اسلام نقش قابل …

بیشتر بخوانید »

‌ روابط‌ ایران با امپراتوری عثمانی در سده‌های هیجدهم و نوزدهم‌ میلادی

پایگاه مطالعات عثمانی: اساس‌ روابـط‌ بـین ایـران و امپراتوری عثمانی در دوره جدید معاهده قصر شیرین بود ( ۱۷ مه ۱۶۳۹ م). این‌ قرارداد، جنگ میان طرفین را که افـزون بر یک قرن ادامه یافته بود‌ خاتمه بخشید و سرحدات را‌ که‌ می‌بایستی با انـدک تغییراتی تا دوران جدید بـاقی …

بیشتر بخوانید »

سیاست اتحاد اسلام عبدالحمید ثانی و تاثیر اقدامات روسیه بر آن

پایگاه مطالعات عثمانی: سیاست اتحاد اسلامی یا پان اسلامیسم مهمترین مسئله ی داخلی و خارجی در امپراطوری عثمانی مقارن با عصر عبدالحمید دوم به شمار می رود که این امر متأثر از عوامل متعددی می باشد. هرچند سلطان عبدالحمید دوم ، خود آغازگرسیاست اتحاد اسلامی بود اما حضور جریانات نو …

بیشتر بخوانید »

‌ حـکایت‌ اصلاحات در امپراتوری عثمانی؛ از ریشه تا لاله

پایگاه مطالعات عثمانی: این‌ نـوشتار بـر آن اسـت تا با نگاهی پهنانگر به نخستین نشانه‌های حکایت مطول اصلاحات در‌ امپراتوری عثمانی، که توأم مـتأخر فرایند توأمان انحطاط و اصلاحات در این امپراتوری است‌، بپردازد. جریان اصلاحات در‌ عثمانی‌ در طبقه‌بندیی کـلی، به دو نوع نه‌چندان جـدا از یـکدیگر، تقسیم می‌گردد: …

بیشتر بخوانید »

همه علیه یکی؛ سیاست‌های کشورهای اروپایی در دوره ضعف عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: دولت عثمانی پس از پیمان کارلویتس در سال ۱۶۹۹ وارد یک روند بزرگ باخت اراضی شد که این روند ۲۰۰ سال به طول انجامید. عثمانی‌ها‌ طی این روند با بهره‌برداری از درگیری‌‌های بین ممالک اروپایی، متحدانی به دست آورده و از این طریق حیات خود را دوام …

بیشتر بخوانید »