بایگانی/آرشیو برچسب ها : تاریخ عثمانی

تکیه در عثمانی

تکیه در عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: نخستین بار در جهان اسلام ، تکیه به معنای اقامتگاه صوفیان به کار رفته و با مکان‌های دیگری همچون رباط، زاویه، خانقاه ، دُوَیره و لنگر مشابهت داشته است. [۱][۲][۳] تکیه‌های صوفیان از حدود سده هشتم و بیش‌تر در قلمرو عثمانیان رایج شد و همانند نهادهای مشابه، …

بیشتر بخوانید »

دولت عثمانی در حرمین

تصویر حرمین در دوره عثمانی

در کنار علویان، شخصیت برجسته ای از وابستگاه به ممالیک نیز به عنوان شیخ الحرم در مدینه قدرت داشت که تا پایان دوره عثمانی این منصب همچنان ادامه داشت. دولت عثمانی در حرمین مدینه روزگاری را تحت سیطره یک دولت علوی و یک شیخ الحرم که از سوی ممالیک نصب …

بیشتر بخوانید »

نیای عثمانیان؛ قبیله قایی

پایگاه مطالعات عثمانی: قبیله قایی از قبایل اوغوز که طبق سنت تاریخی که اعتقاد بر این است که خاندان عثمانی به آن تعلق دارند. محمود کاشغری (قرن یازدهم) در لیست قبایل، این قبیله را بعد از قبیله قنق، که سلجوقیان به آن تعلق داشتند، در رده دوم جای داده و …

بیشتر بخوانید »

کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: نظام تیمار پایه و اساس دستگاه اداری، نظامی و مالی امپراتوری عثمانی را تشکیل می داد. گسترش و اهمیت اقطاع در دولت عثمانی از آن جا پیداست که بیشتر متصرفات آنان در سرزمین های اروپایی و عربی در اقطاع امرا و سرداران قرار می گرفت . در …

بیشتر بخوانید »

باب عالی در عثمانی

باب عالی

پایگاه مطالعات عثمانی: بابِ عالی ، عنوانِ دیوان وزیراعظم عثمانی ، متداول در قرون دوازدهم و سیزدهم . از قدیم الایام به قصر سلاطین ترک و بعدها به کاخ وزیر اعظم که محل اداره امور دولت و مرکز حل و فصل امور مردم بود درگاه (قاپی ) می گفتند. باب …

بیشتر بخوانید »

غرب گرایی در عثمانی

غرب گرایی در عثمانی

در ترکی امروزی، اصطلاح غرب گرایی (Garplılaşma) در اطلاق به برخی جنبش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به کار می رود که به صورت اعم در جوامع غیرغربی و به طور اخص از زمان امپراتوری عثمانی و در جمهوری ترکیه، تلاش خود را برای رسیدن به سطح توسعه غربی معطوف …

بیشتر بخوانید »

قفقاز و سیاست‌ امپراتوری‌ عثمانی؛ معرفی و دانلود کتاب

پایگا مطالعات عثمانی: منطقه قفقاز‌، مـنطقه‌ای‌ در‌ محدوده امپراتوری عثمانی بود که قلمرو آن قرنها در آسیا، اروپا و آفریقا گسترش‌ یافته‌ بود‌. ملتهایی که امپراتوری‌های بزرگ تأسیس کردند، سـعی داشـتند مـرزهای خود را بویژه ازنظر سیاسی‌ بر‌ مواضع‌ طبیعی متکی کنند، دولتمردان عـثمانی نـیز، به ضرورت این امر پی …

بیشتر بخوانید »

حیات ارطغرل بیگ، نیای خاندان عثمانی

تصویر ارطغرل در یک مینیاتور عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: ارطغرل غازی، پدر عثمان بیگ، بنیانگذار امپراتوری عثمانی است. آنچه در مورد هویت و زندگی وی بدست آمده، براساس آثاری است که بسیاری از آنها در دوره های متاخر تألیف شده اند. نام ارطغرل غازی در آثار مورخ بیزانسی جورجیوس پاچیمرس، که با او معاصر بود، و …

بیشتر بخوانید »

جم سلطان؛ سیاستمداری شکست خورده، شاعری در تبعید

پایگاه مطالعات عثمانی: از جمله شخصیات های بحث برانگیز در تاریخ عثمانی جم سلطان، فرزند سلطان محمد فاتح است که در شمار معدود شاهزادگان عثمانی است که زندگی خود را در اروپای قرون وسطایی به سر برد. در ادامه ضمن بیان زندگی او به شخصیت ادبی و فرهنگی او نیز …

بیشتر بخوانید »

تجربه مسیحیان در دوران سلطه سلجوقیان و امپراتوری عثمانی‌ از‌ قرن‌ یازدهم‌‌ تـا شانزدهم

انتخاب عنوان این مقاله – که از‌ لحاظ زمانی نیمی از یـک‌ هزاره، و از نظر مکانی دو شبه جزیره وسیع‌ و از دیدگاه‌ تاریخی تاریخ‌ دو‌ امپراتوری و حد اقل چـهل ایالت و امیر نشین کـوچک ‌تر را دربـر می‌گیرد- را می‌توان به ناحق‌ نوعی بلند پروازی دانست. از …

بیشتر بخوانید »