بایگانی/آرشیو برچسب ها : ایران و عثمانی

تکیه در عثمانی

تکیه در عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: نخستین بار در جهان اسلام ، تکیه به معنای اقامتگاه صوفیان به کار رفته و با مکان‌های دیگری همچون رباط، زاویه، خانقاه ، دُوَیره و لنگر مشابهت داشته است. [۱][۲][۳] تکیه‌های صوفیان از حدود سده هشتم و بیش‌تر در قلمرو عثمانیان رایج شد و همانند نهادهای مشابه، …

بیشتر بخوانید »

ایران و آناتولی: از یک تاریخ به دو تاریخ

پایگاه مطالعات عثمانی: علی یایجی اوغلو، استاد تاریخ دانشگاه استنفورد در سلسله یادداشت هایی که در روزنامه الکترونیکی اکسیژن ترکیه دارد به تاریخ روابط عثمانی و ایران میپردازد. او در یادداشت این هفته خود به مساله تاریخ واحد و درهم تنیده ایران و آناتولی و جدایی دو سرزمین از هم …

بیشتر بخوانید »

کتابی جدید در حوزه تاریخ دیپلماسی ایران و عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: کتابی جدید در حوزه مطالعات تاریخ دیپلماسی مشترک ایران و عثمانی از سوی انتشارات یدی‌تپه استانبول منتشر شد. احمد آجار، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ دوره متاخر عثمانی در کتاب خود که با عنوان “دیپلماسی عثمانی – ایران: تاسیس سفارت عثمانی در تهران”  منتشر شده است به …

بیشتر بخوانید »

محافظان بالطه جی در دوره عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: بالْطه جی (به معنی تبردار ، مرکب از «بالطه » به معنی تبر و پسوند «جی »)، نام گروهی از محافظان کاخهای سلطنتی در تشکیلات قدیم حکومت عثمانی که در اسناد قدیم عثمانی گاهی از آنان به «جماعت تبرداران » نیز تعبیر شده است . ظاهراً وظیفه …

بیشتر بخوانید »

مناسبات‌ دین و دولت و تکوین شالوده روابط خارجی ایران با عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: درک‌ روابط  خـارجی ‌کنشگران در‌جـامعۀ‌ بین المـللی ‌جز‌در‌سایۀ ‌شناخت پویش های محیط  داخلی آنها ‌امکان پذیر‌نیست. ‌از‌این نظر، ‌ایجاد ‌حکومتی ‌یکپارچه در‌ایران‌، ‌پس از‌گذشت چند ‌قرن از‌استقرار‌دین اسلام در‌این سرزمین توسط صفویه در‌قـرن دهم هجری/ ‌شانزدهم‌ میلادی، ‌نقطۀ ‌عطف و‌مبنایی در‌تکوین روابط‌ خارجی ‌ایران‌ قلمداد ‌میشود. ‌این …

بیشتر بخوانید »

اهمیت و ضرورت ترجمه متون تاریخی عثمانی به زبان فارسی

پایگاه مطالعات عثمانی: بعد از زبان عربی و فارسی سومین زبان جهان اسلام ترکی است. ازاین رو، عالمان و اندیشمندان عثمانی در کنار تالیف آثار به ترجمه متون از عربی و به ویژه فارسی به ترکی عثمانی نیز پرداختند. از قرن دهم به بعد بیش از صدها اثر مهم از …

بیشتر بخوانید »

‌ روابط‌ ایران با امپراتوری عثمانی در سده‌های هیجدهم و نوزدهم‌ میلادی

پایگاه مطالعات عثمانی: اساس‌ روابـط‌ بـین ایـران و امپراتوری عثمانی در دوره جدید معاهده قصر شیرین بود ( ۱۷ مه ۱۶۳۹ م). این‌ قرارداد، جنگ میان طرفین را که افـزون بر یک قرن ادامه یافته بود‌ خاتمه بخشید و سرحدات را‌ که‌ می‌بایستی با انـدک تغییراتی تا دوران جدید بـاقی …

بیشتر بخوانید »

نگاهی بر زندگی و سفرهای اولیا چلبی؛ سیاح عثمانی

مینیاتور اولیا چلبی

پایگاه مطالعات عثمانی: آنچه از زندگی وی دانسته می شود مبتنی بر اثر عظیم ده جلدی اوست که خاطرات سفر خود را در آن جمع آوری کرده است. نام کامل و واقعی اش مشخص نیست؛ نام اولیا چلبی احتمالاً از لقب وی اخذ شده است و محتملا در رابطه با …

بیشتر بخوانید »

نوروز در عثمانی؛ از شربت نوروزیه تا مالیات و روابط دیپلماتیک +دانلود مقاله

پایگاه مطالعات عثمانی: نوروز به معنای روز جدید در مصداق آغازگر بهاری است که در آن شب و روز با هم برابرند. نوروز که قبلا مصادف با ۱ مارس بود بعد از اصلاحات انجام شده توسط پاپ گریگور سیزدهم در تقویم ژولین در سال ۵۸۲ میلادی به روز ۲۱ مارس …

بیشتر بخوانید »

نمونه‌ای از‌ پنـاهندگی‌‌های سیاسی بین صفویان و عثمانی: پناهندگی الامه تکلو به امپراتوری عثمانی‌

پایگاه مطالعات عثمانی: هدف این‌ مقاله بررسی و تحلیل زمینه هـا و علل شـورش و پناهنـدگی الامه تکلو به دولت عثمـانی‌ و تـأثیری اسـت کـه ایـن‌ پناهنـدگی‌ در روابـط  دولت صفوی با عثمانیان داشـت.  یافـته های پـژوهش نشـان مـی دهد که این شورش که از سنخ کشمکش های نخبگان بر سر …

بیشتر بخوانید »