بایگانی/آرشیو برچسب ها : شرق و غرب

داستان عشقی که به قتل سرکنسول‌ها، فرار صدراعظم و سرنگونی پادشاه در امپراتوری عثمانی انجامید

پایگاه مطالعات عثمانی: استفانا ۱۶ ساله بود. در دوران کودکی یتیم شد. او دختری بلغار بود که با مادرش زندگی می کرد و پیرو آیین مسیحیت بود. زندگی استفانا در روستای بوغدانچه در منطقه عورت حصار(کیلکیس)  سالونیک(سلانیک) در فقر و سختی میگذشت. اما این زندگی پس از دیدار با جوانی …

بیشتر بخوانید »

تجربه مسیحیان در دوران سلطه سلجوقیان و امپراتوری عثمانی‌ از‌ قرن‌ یازدهم‌‌ تـا شانزدهم

انتخاب عنوان این مقاله – که از‌ لحاظ زمانی نیمی از یـک‌ هزاره، و از نظر مکانی دو شبه جزیره وسیع‌ و از دیدگاه‌ تاریخی تاریخ‌ دو‌ امپراتوری و حد اقل چـهل ایالت و امیر نشین کـوچک ‌تر را دربـر می‌گیرد- را می‌توان به ناحق‌ نوعی بلند پروازی دانست. از …

بیشتر بخوانید »

نسل‌کشی ترکان در یونان

پایگاه مطالعات عثمانی: در قیام ۲۰۰ سال پیش یونان، هنگامی که کل غرب، از آمریکا تا روسیه، از فرانسه تا انگلیس برای جشن گرفتن رقابت می‌کردند، یک نسل کشی بزرگ علیه ترکان در پلوپونز اتفاق افتاد. بیش از ۲۵ هزار ترک اعم از زنان و کودکان به صورت وحشیانه ای …

بیشتر بخوانید »

«قیمومیت غربی ها بر اقلیت های دینی»، عاملی در فروپاشی دولت عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: نوشتار حاضر،  ترجمه فصلی از کتاب «الدوله العثمانیه،  قراءه جدیده لعوامل الانحطاط» نوشته دکتر قیس جواد العزاوی است. او،  دکتری خود را با رتبه عالی در حوزه مطالعات عثمانی از دانشگاه سوربن فرانسه در سال ۱۹۹۳،م دریافت کرده است.  او سردبیر نشریه دراسات شرقیه است و تاکنون، …

بیشتر بخوانید »

شیخ الاسلام‌ مـصطفی صبری تـوقاتی و رویارویی‌ سـنت گرایان با تجدد در نیمه نخست قرن بیستم

پایگاه مطالعات عثمانی: پیدایش اندیشـه تجـدد در جهـان اسـلام‌، چـالش هـای بسـیار در پـی داشـته اسـت. مـسلمانان سنت گرا، تمامقد به مصاف‌ آن شتافته اند و جدالی‌ سخت‌ و البته تاکنون بیپایان درگـرفته است. تداوم حیات سـنت بـه موازات تجدد نو پیدا، منجر به دوگانگی شـده اسـت. مصـطفی صـبری توقاتی …

بیشتر بخوانید »

‌ روابط‌ ایران با امپراتوری عثمانی در سده‌های هیجدهم و نوزدهم‌ میلادی

پایگاه مطالعات عثمانی: اساس‌ روابـط‌ بـین ایـران و امپراتوری عثمانی در دوره جدید معاهده قصر شیرین بود ( ۱۷ مه ۱۶۳۹ م). این‌ قرارداد، جنگ میان طرفین را که افـزون بر یک قرن ادامه یافته بود‌ خاتمه بخشید و سرحدات را‌ که‌ می‌بایستی با انـدک تغییراتی تا دوران جدید بـاقی …

بیشتر بخوانید »

‌سیاست‌ حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

پایگاه مطالعات عثمانی: بـــا‌ تـشـکیل خـلافــت عثمانــی و پیــش روی آن بــه طــرف اروپــا، هشــداری بــرای وجــود دولت هــای مســیحی‌ ایجــاد شــد.  بیزانــس بــه تنهایــی قــادر بـــه دفــع حکومـت عثمانـی نبـود و بـه ناچـار‌ بـر آن شـد کـه‌ اتحادیـه‌ نظامـی نیرومنـدی از حـکومت هـای مسـیحی اروپایـی بـر ضــد عـثمانـی تشـکیل …

بیشتر بخوانید »

شیخ المورخین: خلیل اینالجیک

پایگاه مطالعات عثمانی: مرحوم پروفسور خلیل اینالجیک که به عنوان “قطب مورخان” و  شیخ المورخین شناخته می‌شد، از جمله پژوهشگرانی است که در مطالعات عثمانی نمیتوان نسبت به نام و یاد او بی تفاوت ماند. پروفسور خلیل اینالجیک که در سایه آثاری که برجای گذاشته، مورد احترام قرار گرفته و …

بیشتر بخوانید »

همه علیه یکی؛ سیاست‌های کشورهای اروپایی در دوره ضعف عثمانی

پایگاه مطالعات عثمانی: دولت عثمانی پس از پیمان کارلویتس در سال ۱۶۹۹ وارد یک روند بزرگ باخت اراضی شد که این روند ۲۰۰ سال به طول انجامید. عثمانی‌ها‌ طی این روند با بهره‌برداری از درگیری‌‌های بین ممالک اروپایی، متحدانی به دست آورده و از این طریق حیات خود را دوام …

بیشتر بخوانید »

ظهور عکاسی و تصورات اروپائیان از حرمسرای عثمانی – قسمت دوم

پایگاه مطالعات عثمانی: در بخش نخست این نوشته به آغاز عکاسی با موضوع حرمسراهای عثمانی که در آتلیه های اروپایی و استانبول آغاز شد پرداخیتم. در این قسمت از این مقاله به عکس هایی که از سوی خانواده های عثمانی گرفته شده است می پردازیم. قسمت نخست این مقاله را …

بیشتر بخوانید »